Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

360 gr. feedbackformulier


In een sterk team durven de teamleden elkaar ter verantwoording te roepen en aan te spreken op gedrag en/of resultaten die schadelijk zijn voor het team. Ze geven elkaar feedback.

Als er geen vertrouwen is, durven mensen zich niet uit te spreken over wat er niet lekker loopt binnen het team. Ze zijn bang dat dit tot conflicten leidt.

Terwijl conflicten juist heel constructief kunnen zijn: ze leiden tot duidelijke besluiten en daarmee tot betere resultaten.

Conflicten ontstaan door de verschillen tussen mensen. Een sterk team waardeert die verschillen en moedigt mensen aan om hun mening te geven en ideeën te delen.

Piramide van Lencioni

Ze gaan lastige gesprekken niet uit de weg; een teken dat ze elkaar respecteren en hoge verwachtingen hebben van elkaars prestaties.

Een zwak team merkt wel op dat een teamlid zich niet aan afspraken houdt of ondermaats presteert, maar zegt hier niets van. Het leidt niet alleen tot frustraties en irritaties, maar ook tot slechtere resultaten.

Juist als communicatie-onderdeel binnen de onderliggende waardensystemen, is feedback geven en krijgen van groot belang.
Hiervoor hebben we een online 360-gr.feedbacktool. Heel eenvoudig in gebruik, met groot resultaat.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén