Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

AQAL-model

In dit model beschrijft Wilber vier facetten van een organisatie: gedrag, cultuur, intentie en systemen. Er zijn zichtbare elementen (systemen en gedrag) en onzichtbare – onder de waterlinie (cultuur en intentie). En sommige elementen zijn collectief, andere individueel.

De gedachte achter deze ‘integrale kaart’ is: elke interventie die slechts één van de vier elementaire facetten integreert is incompleet, aspectmatig en eenzijdig. Of (positief geformuleerd): elke ambitie of doelstelling valt uiteen in vier aspecten: persoonlijke ontwikkeling en leiderschap (individueel/innerlijk), competenties en gedrag (individueel/uiterlijk), cultuur en communicatie (collectief/innerlijk) en systemen en processen (collectief/uiterlijk).

Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen, dienen al deze aspecten van organisatie- en teamontwikkeling te worden verweven tot een integrale aanpak.

Samenhang in Verandermatrix met AQAL

Door op deze manier te kijken naar de vraagstukken waar we mee bezig zijn, krijgen we de samenhang tussen alle acties, projecten en interventies in kaart. En kunnen we zien wat er nog meer nodig is…

Als voorbeeld…zo begeleiden we nu een team bij een samenwerkingsvraag. Maar nu is al duidelijk dat er meer nodig is dan interventies op het gedrag en de onderlinge verbinding van de teamleden. Ook in de systeemkant zijn in deze organisatie dingen op te lossen, wil dit team daadwerkelijk stappen kunnen zetten. Niet alleen voor ons als adviseur, ook voor de klant kan het helpend zijn om gezamenlijk de integraliteit van een vraagstuk te onderzoeken.

In al zijn eenvoud is het AQAL-model daarbij een handige tool.

Check elke vorm te geven interventie/verbetervoorstel aan:

  • Wat ervaar ik zelf (en iedere collega individueel) op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, eigenaarschap en leiderschap tijdens en na verandering?
  • Wat zie ik (en iedere collega individueel) veranderen bij me- (zich)zelf op het gebied van competenties en gedrag tijdens en na je voorgestelde verandering?
  • Ook cultuur en communicatie veranderd mee, wat ervaren we als onderdeel van de organisatie bij deze verandering?
  • Wat zien wij, maar ook merkbaar voor onze stakeholders, aan verandering binnen onze (interne-externe) systemen en processen?

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén