Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Bewuste Verandering

Onze samenleving, wijzelf, organisaties, bedrijven, teams lijken in een voortdurende staat van turbulentie te verkeren.
De veranderingen, grote, kleine, middelgrote buitelen over elkaar heen. Alsof de beweging van verandering de enige constante factor is.

In die versnellende context zien wij heel veel organisatieveranderingen zonder het beoogde resultaat eindigen. In onze visie speelt bij elke organisatieverandering de context waarbinnen een organisatie opereert een belangrijke rol. Datzelfde geldt voor de context waarin de individuele medewerkers, teams en managers werken. Daarom richten wij ons in Sustainable Change op aspecten als organisatiecultuur, leiderschap, veranderstrategie en verandervolgorde.

Sustainable Change:
  • helpt je de veranderende context waarbinnen de organisatie acteert, zo goed mogelijk te kunnen duiden;
  • helpt je daarna om, in die goed geduide context, de werkelijke
  • veranderuitdaging te definiëren;
  • helpt je om de juiste veranderaanpak te kiezen, met een primaire focus op organisatiecultuur, leiderschap, de te volgen veranderstrategie en de oh zo belangrijke volgorde om de veranderuitdaging aan te pakken
Klik hier om de website
‘Bewuste Verandering’ te bekijken.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén