Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Blauw (Orde & Structuur)

Wat zijn de algemene kenmerken van het Blauwe waardesysteem?

 • Waarden en normen, discipline, orde en regelmaat, plichtsbesef, eergevoel, schuldgevoel
 • Wij versus Zij-denken
 • Zoeken naar betekenis, orde, regelmaat en zekerheid
 • Zelfbeheersing, discipline en loyaliteit aan de leer, de regels
 • Absoluut, letterlijk en definitief
 • Moraliteit
 • Hiërarchisch, gehoorzaam en opofferingsgezind
 • Controle en autoriteitsstructuur
 • Gehoorzaamheid op basis van plichtsbesef en schuldgevoel
 • Organiseren, ordenen, concretiseren en structureren
 • Zorgt voor betrouwbaarheid, loyaliteit en rechtvaardigheid
 • Waardeert inzet en verantwoordelijkheid en toont discipline
 • Hecht waarde aan regels, rechten en plichten

HERKENNING

Hoe herken je de aanwezigheid van Blauw?
Blauw herken je aan de structuur en de regels; de vorm van het speelveld is onderwerp van gesprek en in mindere mate het spel zelf. Als het over het spel gaat, gaat het over de spelregels (ook weer de vorm) maar niet zozeer over de inhoud.

Hoe herken je de afwezigheid van Blauw?
Chaotisch, geen vaste regels. gebrek aan afspraken en veel ad hoc acties, veel koerswijzigingen vanuit omgevingsverandering, emotionele betrokkenheid en het uitleven ervan. Dingen wel starten maar niet afmaken.

TOEPASSEN

Hoe ga je om met het Blauwe waardesysteem?

 • Gesprek over dat wat goed gaat en dat wat nog beter kan (100% kwaliteit)
 • Betrouwbaarheid; afspraken nakomen, op tijd zijn (liefst 5 minuten te vroeg)

Wat zijn motiverende prikkels voor het Blauwe waardesysteem?

 • Afspraken SMART maken
 • Helderheid geven over structuur en proces
 • Plan, Do, Check , Act ook daadwerkelijk uitvoeren.
 • Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Blauwe waardesysteem?
Je niet aan de regels houden, afspraken niet concreet maken en afhechten met faciliteren of sanctioneren, veranderen om het veranderen, resultaten voorop stellen in plaats van de inhoud en kwaliteit van inzet.

KWALITEITEN & VALKUILEN

Vanuit essentie is Blauw niet goed of fout. Blauw is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Blauw.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Blauwe Waardesysteem?

 • Concreet, zorgvuldig, betrouwbaar, recht door zee, fair, zonder verrassingen
 • Gestructureerd werken, ondersteunend aan dat wat nodig is
 • Heldere lijnen, gericht op zekerheid en veiligheid van werken
 • Duidelijk besluitvorming, zonder ruis en met heldere verwachtingen, SMART gemaakt

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Blauwe Waardesysteem?

 • Hard, streng. Polariserend. Star, inflexibel. Veroordelend.
  Kil. Op alle slakken zout.
 • Doorgeschoten bureaucratie (‘paarse krokodil formulieren’)
 • Regels om de regels
 • Continu streven naar perfectie ook als oplossingen al werkbaar zijn

Samenwerken

Samenwerking vraagt een goede taakverdeling en een goed werkproces. Als iedereen doet wat afgesproken is en waar hij voor verantwoordelijk is, met de beste intentie, dan gaat het goed. Samenwerken doen we voor maximale kwaliteit.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén