Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Contextscan


Een organisatie is per definitie onderdeel van een omgeving, ondervindt invloeden daarvan en dient hier ten behoeve van diens voortbestaan adequaat op te reageren. Dit stelt eisen aan de structuur en configuratie van een organisatie, met andere woorden aan de organisatievorm.

Een organisatie behoort zich te verhouden tot de relevante externe invloeden. Een mismatch verhoogt het risico op het voortbestaan en vermindert sowieso de prestaties.

Contextanalyse en organisatiescan in eenvoudige stappen:
  1. Externe contextanalyse; duiding van complexiteit organisatie-context.
  2. Externe contextanalyse/ organisatiescan; Op welk niveau, met welke organisatievorm kan de organisatie haar belangrijkste uitdaging pareren?
  3. Interne analyse/organisatiescan; Analyseer vervolgens de huidige praktijk. Welk organisatieontwikkelniveau is feitelijk dominant?
    Hoe verhoudt dit beeld zich tot de context?
  4. De vierde stap is het beeld van de gewenste organisatie, de uitdrukking van agency, de ontplooiing van de intrinsieke potentie van de organisatie. Wat is het ideaal?
Vallen deze beelden samen, of zijn ze verschillend?

Als voorbeeld; Wat nu als de markt de organisatie uitdaagt op Blauw/Oranje, op een beheersorganisatie. Het huidige beeld, met name door de dominantie van de leiding, dat van een typische rode machtsorganisatie is en de gewenste organisatievorm de rationele, ondernemende Oranje organisatie. De oplossing is relevant voor veranderkunde. Daar moeten we dus mee aan de slag…

Contextgeoriënteerd werken, vóór en na het snijpunt.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén