Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

5 aandachtpunten voor het bevorderen van eigenaarschap

Hoe pak je het aan om meer eigenaarschap te bevorderen bij werknemers?

Het leerproces over eigenaarschap nemen gaat vanuit het perspectief van de werknemer over keuzes maken: durf ik in de arena te stappen en neem ik de verantwoordelijkheid? Of blijft ik aan de kant staan? Vanuit het perspectief van de organisatie gaat over ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent controle loslaten en mensen zelf beslissingen laten nemen op hun eigen kompas.

Aandachtpunt 1

Zorg dat het veranderdoel bij iedereen helder is en maak het eenduidig. Bijvoorbeeld: wij willen vernieuwing van ons dienstenpakket; wij willen een snellere besluitvorming; wij willen aansluiten bij de beleving van de klant; etc. Dit werkt alleen als je daarbij goede kaders geeft rond prestatiedruk en bovengrens. Wanneer medewerkers samen het eigenaarschap hebben over de doelen van de organisatie moet je een raamwerk geven zodat mensen kunnen kiezen wat ze wel en niet oppakken en hoeveel tijd ze aan iets besteden. Daarnaast moet duidelijk zijn wie de eigenaar is van wat. Een valkuil is namelijk dat mensen zich te veel met elkaars hokjes gaan bemoeien.

Aandachtpunt 2

Iets opleggen werkt niet. Mensen gaan alleen bewegen vanuit een verlangen. Zorg dat je de medewerkers inspireert door hen aan te spreken op hun eigen waarden en die van de organisatie. Daar hoort ook een andere managementstijl bij waarin je mensen geen ‘opdracht’ geeft maar hen stimuleert door ze uit te dagen. Dit alles werkt alleen wanneer je een omgeving creëert waar vertrouwen en veiligheid heersen om het nieuwe gedrag te vertonen en waar fouten gemaakt mogen worden.

Aandachtpunt 3

Lever ondersteuning voor het vertonen van het gewenste gedrag met o.a. maatregelen, technieken, prikkels en interventies. Deel bijvoorbeeld de successen binnen het team, geef elkaar feedback, laat iedereen zijn of haar voortgang en ‘struggles’ bespreken, zorg voor goede technische verbindingen tussen de zelfbeslissende mensen, zorg dat mensen genoeg expertise hebben om te kunnen beslissen door vakopleidingen aan te bieden, werk aan vaardigheden zoals lef tonen, presentatietechnieken, ondernemerschap, etc. Kleine stappen nemen is aan te raden.

Aandachtpunt 4

Experimenteer met andere vormen van organiseren zoals bijvoorbeeld werken via een projectenbureau waar mensen zich vanuit hun talent en expertise zelf kunnen inschrijven op projecten. Het gevolg hiervan is dat mensen zich eigenaar gaan voelen op hun talent. Dat is makkelijker, natuurlijker en motiverender dan je eigenaar voelen op je functie. Afstemmen wordt in dit geval wel een belangrijke competentie want er ontstaat vaak ‘gedoe’ omdat mensen niet weten wat ze aan elkaar hebben op het gebied van rolverdeling, verantwoordelijkheid en expertise.

Aandachtpunt 5

Faciliteer het leerproces rond eigenaarschap. Nieuwe goede gewoontes aanleren gebeurt beter door verschillende soorten interventies en leerstijlen. Maak een mix van formele en informele leerinterventies. Zorg dat mensen op verschillende manieren leren tijdens het werk, thuis, in het conferentieoord, etc. Geef ze solo opdrachten, buddy opdrachten, groepsopdrachten, leermodules, coaching etc.

Speciaal incompany traject over eigenaarschap

Context is Leading heeft een maatwerk leerprogramma gemaakt dat in iedere soort organisatie inzetbaar is. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén