Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Hoe creëer je een gezonde organisatie?

Gezonde ondernemingen presteren niet alleen excellent op de lange termijn, maar zijn ook beter in staat om te veranderen. Organisationele gezondheid is een cruciale factor voor concurrentievoordeel.

Organisationele gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen van een organisatie om zich te vernieuwen, om uit te voeren en afstemming te realiseren teneinde gedurende een langere periode een uitzonderlijke prestatie neer te zetten. En dat alles sneller dan de concurrentie.

De basis voor een gezonde ontwikkeling van organisaties is net als bij de ontwikkeling van de mens en in de meet- en regeltechniek de regelkring voelen, denken en doen. Omdat een organisatie bestaat uit mensen, zijn organisatievraagstukken beter te begrijpen en op te lossen als we onze mensenkennis er bij kunnen inzetten. Hoe beter we ons functioneren als mens doorgronden, hoe beter we als medewerker en organisatie kunnen functioneren.

Elementen die bijdragen aan organisationele gezondheid:

 1. accountability (rekenschap)
 2. competenties, medewerkers die beschikken over de kennis en vaardigheden (of kunnen die leren) om de doelstellingen te bereiken
 3. coördinatie en controle
 4. een structuur (bedrijfsprocessen, functies, taken, verdeling, infrastructuur) die is afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf, medewerkers en omgeving
 5. cultuur en klimaat, een cultuur waarin medewerkers en omgeving open met elkaar communiceren waardoor autonomie, waardering, erkenning, uitdaging en creativiteit bestaat
 6. richting
 7. contextgeoriënteerdheid, externe gerichtheid
 8. duidelijke doelstellingen (op lange, middellange en korte termijn)
 9. innovatie en leren
 10. leiderschap
 11. motivatie

Zowel performance als gezondheid kunnen vanuit vijf invalshoeken benaderd worden:

 1. aspiraties (waar willen we heen?)
 2. assessment (in hoeverre zijn we in staat om daar hen te gaan?)
 3. architect (wat moeten we doen om daar te geraken)
 4. handelen (hoe managen we de reis erheen?)
 5. voortgang (hoe kunnen we voorwaarts blijven bewegen?)

Kwaliteitszorg

De sleutel tot een excellente langetermijnprestatie is het simultaan verbeteren van de performance en van de gezondheid. Kwaliteitszorg houdt zich bezig met de kwaliteit van de processen binnen een organisatie. De processen zijn beschreven en toetsbaar en worden in veel gevallen gecertificeerd door erkende instellingen. Een succesvol gezondheidsbeleid wordt gekenmerkt door vijf succesfactoren, die vooral te vinden zijn op het organisatorische vlak. Ten eerste is er commitment van de directie vereist, evenals duidelijke `voortrekkers` binnen de organisatie. Een derde succesfactor is een goede balans tussen de inzet van interne en externe deskundigheid. De andere twee succesfactoren zijn een centrale rol voor leidinggevenden en een goede en open communicatie op basis van vertrouwen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén