Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Geel (Synergie & Verbonden)

Wat zijn de algemene kenmerken van het Gele waardesysteem?

 • Overkoepelende visie op levende systemen
 • Het leven zien als een chaotisch organisme, waarbij verandering de norm is en waarin onzekerheid een acceptabele staat van leven is
 • Integratieve structuren en evolutionaire stromen
 • Behoefte om natuurlijke leefomgevingen te ontwikkelen die menselijke evolutie staps- en fasegewijs kunnen ondersteunen
 • Integratie van hoofd, hart en onderbuik
 • Gericht op proces én inhoud
 • Kan zich vrij bewegen in verschillende waardesystemen
 • Verandering is de norm: emergent en lange termijn denken
 • “Acupunctuur-interventies”: kleine prikjes, grote impact
 • Persoonlijke vrijheid zonder anderen of de natuur schade te doen
 • Denkt en handelt vanuit innerlijk geleide kern

HERKENNING

Hoe herken je de aanwezigheid van Geel?
Geel herken je aan de grote hoeveelheid verbanden en ideeën en de hoge mate van complexiteit die ingebracht worden. Geel vertrekt vanuit een overkoepelende visie op een systeem (op individueel, groeps, organisatie-, land-, planetair en/of kosmisch niveau) en kijkt naar wat het systeem nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien. Geel gaat daarbij voorbij aan persoonlijke en puur menselijk georiënteerde belangen. Geel kenmerkt zich ook door een enorme gedrevenheid en focus (men weet precies welke richting men op wil). Geel kan ver de toekomst in kijken, tegelijk de zaken dicht bij huis houden, maar ook het verleden integreren. Vaak heeft Geel visionaire en revolutionaire ideeën over de toekomst.

Hoe herken je de afwezigheid van Geel?
Er is een gebrek aan focus vanuit een groter plaatje. Men heeft geen overzicht en geen beeld van de toekomst. Men is niet in staat problemen van meerdere kanten te bekijken. Men is “bang” voor chaos en turbulentie. De energie “stroomt” niet en structuren en processen zijn er vooral om dingen in stand te houden. Er is weinig visie en de waan van de dag regeert.

TOEPASSEN

Hoe ga je om met het Gele waardesysteem?
Bij Geel is vrijheid en verandering de norm. Vandaag is het wellicht in orde maar morgen moet alles anders. Geel wil de ruimte hebben om vrij te kunnen bewegen en te doen wat nodig is in het belang van iets groters. Geel kan met alle waardesystemen schakelen en wil weten “Hoe” het zit. Onderzoeksruimte bieden voor wat is en wat dit betekent is essentieel. Focus energie op het op zoek gaan naar de acupunctuur puntjes waar Nu belangrijk werk te doen is voor morgen.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Gele waardesysteem?
Formuleren van een inspirerende overkoepelende visie/purpose die ten dienste staat van het werk (en/of de wereld) dat gedaan moet worden en waarmee mensen zich kunnen verbinden. Werk vanuit waarden in plaats van vanuit doelen. Richt de aandacht op zowel proces als inhoud. Maak ruimte om te brainstormen en te filosoferen over complexe vraagstukken.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Gele waardesysteem?
Geen visie of koers kennen. Niet flexibel meebewegen met veranderende omstandigheden. Hokjes denken. Alleen maar op inhoud of proces gaan zitten. Vastgezette structuren en geen ruimte bieden voor kennisontwikkeling, analyse en conceptualisering.

KWALITEITEN & VALKUILEN

Vanuit essentie is Geel niet goed of fout. Geel is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Geel.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Gele Waardesysteem?
Kritisch zijn en oordeelloos verwonderen en doorvragen. Goed in staat om hoofdlijnen van details te scheiden. Creatief en innovatief en komt steeds met nieuwe ideeën en nieuwe gedachtengangen. Kijkt naar de meest passende en werkbare methoden en gedragingen om strategieën te verwezenlijken en bouwt steeds voort op bestaande kennis en modellen.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Gele Waardesysteem?
Verzanden in complexe analyses. Luchtfietserij: het bedenken van prachtige futuristische oplossingen die niet pragmatisch zijn. Niets afmaken omdat er steeds iets nieuws is wat aandacht vraagt. Alles wordt bekritiseerd en complexer gemaakt i.p.v. alleen datgene wat er echt toe doet. Doordat het af en toe (in al zijn enthousiasme) vergeet verbinding te maken, kan het kil en afstandelijk overkomen.

Samenwerken

Samenwerken is voor Geel een spel van talenten, waarbij iedereen zijn/haar unieke bijdrage levert omdat het leuk, leerzaam en boeiend is.
Gele samenwerking gaat uit van een integrale benadering van het probleem waarin alle aspecten en facetten van de casus op waarde worden geschat en worden meegenomen.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén