Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Groen (Zorg & Harmonie)

Wat zijn de algemene kenmerken van het Groene waardesysteem?

 • Streven naar harmonie, eenheid en consensus
 • Verwantschap, delen en aaneensluiting
 • Ecologisch en milieubewust
 • Egalitair, relativistisch en politiek correct
 • Idealistisch, humanistisch en pacifistisch
 • Tolerantie en acceptatie van verschillende opvattingen
 • Emotioneel, sensitief en zorgzaam
 • Persoonlijke groei, spiritueel & introspectie
 • Ideologisch en aandacht voor leefomgeving en planeet
 • Ontwikkelen (mede)menselijkheid en sociale netwerken
 • Procesoriëntatie, communicatie en dialoog
 • Delen van kennis, decentralisatie en bottom up

HERKENNING

Hoe herken je de aanwezigheid van Groen?
Groen herken je aan het streven naar harmonie en innerlijke verrijking en aan de behoefte om “werkelijk” (op gevoelsniveau) contact met elkaar te maken. Groen laat de ander in zijn (m/v) waarde en werkt graag samen om de ontwikkeling van het individu te bevorderen, zodat het individu kan worden wie hij/zij in essentie is. Groen staat open voor alles wat zich voordoet en accepteert verschillen tussen mensen en meningen.

Hoe herken je de afwezigheid van Groen?
Gemeenschappelijke waarden en normen ontbreken. Er is weinig gevoel voor samen en er is sprake van een gebrek aan relationeel contact. Het gevoelsleven doet niet mee of wordt ontkend, vermeden en/of niet serieus genomen. Men praat vooral over mensen en niet met mensen. Gesprekken zijn gecentreerd rondom resultaat, functionaliteit en feiten en nemen de menselijke dimensie niet ogenschouw.

TOEPASSEN

Hoe ga je om met het Groene waardesysteem?
Groen is procesgericht en het is daarom belangrijk het proces voorrang te geven boven het resultaat. Maak ruimte om gevoelens, belevingen en ervaringen te bespreken waardoor mensen kunnen leren. Voorbij de doelgerichtheid mogen en kunnen adresseren wat er speelt op het gevoelsniveau en daar aansluiting met elkaar vinden is essentieel. Houdt oog voor de groep en de voorkeur voor harmonie. Sluit niemand uit en laat iedereen het woord doen indien gewenst.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Groene waardesysteem?
Ruimte bieden voor reflectie. Het delen van gevoel en openheid bevorderen. Echt contact maken, in plaats van alleen de ‘zaak’ bespreken. Mensen de vrijheid gunnen om zichzelf te uiten. Accepteren van verschillende denkbeelden en standpunten. Alles op waarde inschatten en benoemen.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Groene waardesysteem?
Teveel sturen op resultaat, feiten, cijfers en het werk. Mensen typeren, categoriseren en in een hokje stoppen. Jezelf voorop stellen.

KWALITEITEN & VALKUILEN

Vanuit essentie is Groen niet goed of fout. Groen is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Groen.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Groene Waardesysteem?
De aandacht voor gevoel en innerlijke ontwikkeling. Behoefte aan gemeenschappelijkheid en samen. Persoonlijke ontwikkeling als basis voor collectieve ontwikkeling. Acceptatie van verschillen. Aandacht, zorg en compassie voor alle mensen en de planeet. Open, liefdevol, warm, empathisch en behulpzaam.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Groene Waardesysteem?
Sussend, conflictmijdend, zacht en betuttelend. Conflicten blijven onder tafel omdat men de harmonie voorop heeft staan en deze niet wil verstoren. Als Groen de eigen wijsheid als waarheid gaat zien wordt het beperkend en exclusief en sluit het iedereen uit die niet Groen is. Door het continu zoeken naar consensus en de behoefte om iedereen te includeren kunnen gesprekken lang duren en worden er geen resultaten behaald.

Samenwerken

Om samen te werken is werkelijk contact maken essentieel. Dit betekent dat mensen zich op gevoelsmatig niveau met elkaar moeten kunnen verbinden. Dit alles vraagt om veel communicatie, begrip en inlevingsvermogen.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén