Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Integrale visie

De Spiral Dynamics zienswijze en perspectieven gaan uit van een integrale en inclusieve kijk op de werkelijkheid. Integraal in deze context betekent:

  • Alles en iedereen doet er toe en niets of niemand wordt uitgesloten in het bekijken en diagnosticeren van een persoon, team, organisatie en samenleving.
  • Zowel de binnen- als de buitenkant wordt in ogenschouw genomen. Zonder deze binnenkant (onze gevoelens, waarden en cultuur) is er namelijk slechts een vervormde buitenkant (gedrag en fysieke manifestatie). Binnen geeft buiten vorm en op haar beurt, heeft wat buiten gebeurt weer invloed op wat het met ons van binnen doet.

Daarnaast gaat Spiral Dynamics uit van een evolutionaire kijk op de werkelijkheid. Dit houdt in:

  • Alles en iedereen heeft een natuurlijke tendens zich te willen ontwikkelen en te ontvouwen in een steeds toenemende mate van complexiteit en compassie. Dit hebben we als mensheid de afgelopen duizenden jaren gedaan, dit heeft de natuur miljoenen jaren lang gedaan en dit doen we als mens tijdens een mensenleven.
  • Het leven is dynamisch en continu in beweging. Hoewel we vaak streven naar stabiliteit en controle zijn we continu op weg van chaos naar orde en weer terug. Dit is een gegeven. Dit is een feit. Het enige wat we hoeven te doen is dynamisch sturend mee te bewegen met het leven dat zich aandient. De levensomstandigheden zijn daarin vaak leidend. Zij bepalen welke waarden, drijfveren gedrag het meest passend is in een bepaalde context.
  • Verandering is inherent, onvermijdbaar en natuurlijk, maar gaat niet altijd vanzelf. Dit is nog het meest herkenbaar bij de mens. Wij kunnen mensen niet veranderen. Wij kunnen wel een wenkend perspectief en bepaalde omstandigheden creëren waardoor mensen een natuurlijke volgende stap in hun ontwikkeling maken. Uit zichzelf. Soms uit noodzaak, soms uit vrije keuze, gedreven door verlangen. 

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén