Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Hybride werken: Hoe houd jij jouw mensen vitaal en gemotiveerd?

Hybride werken lijkt het nieuwe normaal te worden. Uit onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de mensen dit aantrekkelijk vindt. Toch vaart niet iedereen goed bij (veel) thuiswerken. En hoe houd je de binding en onderlinge samenwerking goed? Het gevaar van versnipperde teams ligt op de loer. Het is belangrijk om als leidinggevende in te spelen op de diepere behoeftes van jouw mensen en werksituaties en samenwerkingen optimaal in te richten. Dat vraagt om inzicht in dat wat speelt onder de oppervlakte: op het niveau van drijfveren. Zo kun je mensen en teams aansturen en ze gemotiveerd en vitaal laten (samen)werken. Lees verder voor onze tips!


Mensgericht leiderschap in hybride werksituaties

Iedereen heeft een eigen bril waarmee hij/zij de wereld bekijkt. En iedereen heeft een uniek pakket van behoeftes aan zaken in de werksituatie. Hoe meer deze behoeftes vervuld worden, hoe meer werkplezier, energie en motivatie mensen ervaren. Deze behoeftes kunnen nogal verschillen: denk alleen al aan zaken als behoefte aan sociaal contact, wijze van aansturing en manieren van samenwerken. Het is voor medewerkers en leidinggevenden soms lastig om deze behoeftes helder te krijgen.

Dat vraagt allereerst om een mensgerichte houding van jou als leider. Wat nodig is, is om inzicht te krijgen in dat in wat er speelt op het niveau van drijfveren. Welke drijfveren herken je bij jouw mensen als je naar de afbeelding hieronder kijkt?

Leidinggeven aan thuiswerkende werknemers

Over wat voor drijfveren wij het hebben? Wij baseren ons hierbij op de theorie van de Amerikaanse onderzoeker Clare W. Graves. Hij omschreef zeven intuïtief herkenbare drijfveren (waardenstelsels) die de basis vormen van ons denken en handelen en die ook tot uitdrukking komen in de cultuur van de organisatie waar we werken. Deze waardenstelsels zijn later door oud-Graves studenten Beck en Cowan (Spiral Dynamics) met kleuren aangeduid. Zie de afbeelding hierboven. Graves laat met zijn theorie zien hoe deze drijfveren van mensen samenhangen met denken en gedrag én hoe zij zich ontwikkelen in relatie tot mensen en hun omgeving. Lees hier meer over de methode.

In elk mens zijn alle drijfveren aanwezig, maar afhankelijk van de situaties die zich voordoen in jouw leven ontwikkel je echter een voorkeur voor specifieke drijfveren. Dit vormt jouw drijfverenprofiel. Als je weet welke combinatie van drijfveren jij hebt, ontdek je wat echt bij je past. Wat jou energie oplevert en waar je energie verliest. Waar je jezelf verder in kunt ontwikkelen en wat niet bij je past en je beter los kunt laten. Met deze inzichten kun je aan de slag om:

  • meer te gaan doen wat bij jou past qua taken;
  • te kunnen (samen)werken met mensen op een manier die past bij jouw waarden;
  • een bij jou passende werkomgeving en werkritme te vinden;
  • aangestuurd te worden op een manier die bij je past;
  • werk te doen dat past bij jouw waarden.

Het gevolg is goed voor jou en voor de werknemers, want als de werksituatie voldoet aan de behoeftes van mensen worden hiermee de optimale omstandigheden gecreëerd voor het ervaren van intrinsieke motivatie. Deze vorm van motivatie ontstaat als een logisch gevolg als mensen echt doen wat bij ze past. Hiervoor is het nodig dat jij als leidinggevende je verdiept in jouw werknemers en dat je bereid bent maatwerk te leveren.

Extra tips over tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Inzichten die je hierbij extra kunnen helpen, zijn de uitkomsten uit eerder wetenschappelijk onderzoek van TNO en Spiral Dynamics in 2013. Er werd onderzocht welke rol drijfveren en persoonskenmerken speelden in hun attitude tegenover tijd- en plaatsonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken). Deze insights zijn juist nu heel interessant voor jou.

1. Aansturing
Er is geen one size fits all. Het blijkt dat je op basis van de drijfveren van mensen goed kunt inschatten of zij bijvoorbeeld taakgericht (mensen met blauwe/paarse drijfveren) of meer resultaatgericht (mensen met gele/oranje/rode drijfveren) aangestuurd willen worden.

2. Aanwezigheid
Er is een limiet aan de hoeveelheid werk op afstand. Als mensen meer dan twee dagen per week ‘buiten de deur’ werken, voelen zij minder binding met de organisatie en komt ook de kennisdeling onder druk te staan.

3. Attitude
De houding die mensen hebben ten opzichte van flexibel werken of werken op afstand bepaalt hun gedrag. Mensen met gele/oranje/rode drijfveren staan er positief tegenover. Mensen met blauw/paarse drijfveren staan negatief tegenover het flexibel werken op afstand. Deze attitude komt voort uit hun drijfveren. Je kunt mensen dus wel willen aansturen op basis van wat je ziet, hun gedrag, maar het is belangrijk dat je kijkt wat ze drijft. Als je mensen aanstuurt vanuit dit punt, bereik je veel meer.

Wil jij hier zelf mee aan de slag? Laat het ons weten.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén