Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Oranje (Succes & Prestatie)

Wat zijn de algemene kenmerken van het Oranje waardesysteem?

 • Rationeel, materialistisch, competitief, excellerend, elitair, imago-gevoelig, succes- en doelgericht en pragmatisch
 • Ambitieus en streven naar geld, status en erkenning
 • Resultaatgericht zoeken naar vooruitgang
 • Doelgerichte planning en strategie om beter te worden
 • Materialistische focus op concurrentie en winnen
 • Willen = kunnen
 • Veelzijdig, ondernemend en gaat uitdagingen aan
 • Flexibel, maar ook serieus
 • Gericht op resultaat, groei en efficiency
 • Het ‘spel’ spelen: van krantenjongen naar miljonair
 • Imagogericht: ‘You never get a second change for a first impression’
 • Wil graag ‘leuke dingen doen met leuke mensen’

HERKENNING

Hoe herken je de aanwezigheid van Oranje?
Oranje herken je aan de drang naar persoonlijk resultaat, succesvol willen zijn en de hang naar status. Oranje is onderzoekend van aard en kan pragmatisch schakelen in verschillende situaties. Voor Oranje zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden: er is nooit één oplossing en als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Oranje wil het spel spelen en leuke dingen met leuke mensen doen. Oranje is positief van aard, geniet van het leven en het behaalde succes.

Hoe herken je de afwezigheid van Oranje?
Meer van hetzelfde, geen resultaatgerichtheid en weinig drive om te veranderen en te ontwikkelen. Gebrek aan strategie, visie en ondernemerschap en een grote mate van streven naar gelijkheid. Beslissingen nemen kost veel tijd en veel gebeurt op basis van zekerheden. Er is weinig plezier te bespeuren en de energie is laag en zwaar.

TOEPASSEN

Hoe ga je om met het Oranje waardesysteem?
Oranje wil vrij kunnen zijn om (zelf) gestelde doelen te behalen, dus geef Oranje de vrijheid om eigen invulling te geven aan resultaatafspraken. Speel het spel mee. Hou de zaken leuk en interessant. Wees snel, actiegericht en assertief. Verhaal over successtories en andere facts & figures. Plaats conflicten steeds in het perspectief van het te bereiken doel.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Oranje waardesysteem?
Uitdagingen en resultaten stellen. Focus op wat bereikt moet worden. Prikkel mensen en denk flexibel mee in mogelijkheden. Zorg voor een competitieve, kleurrijke, afwisselende en speelse omgeving met veel ruimte en vrijheid voor het individu.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Oranje waardesysteem?
Meer van hetzelfde (laten) doen en teveel in het verleden blijven hangen. Geen strategie of visie hebben. Zwakte tonen in het proces en de sturing ervan. Teveel uitweiden zonder (of te laat) to-the-point te komen. Jezelf klein houden, jezelf niet laten zien en onder het maaiveld blijven. De discussie over resultaat uit de weg gaan.

KWALITEITEN & VALKUILEN

Vanuit essentie is Oranje niet goed of fout. Oranje is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Oranje.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Oranje Waardesysteem?
Resultaatgericht, onderzoekend, strategisch kunnen denken, pragmatisch schakelend met problemen en ondernemend

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Oranje Waardesysteem?
Calculerend, opportunistisch, overgebruik leefomgeving, manipulatie en misbruik natuur en milieu, duikgedrag, te functioneel, te druk, nooit genoeg hebben en het uit het oog verliezen van het menselijke aspect.

Samenwerken

Samenwerken vraagt een gemeenschappelijk doel. Stel targets en uitdagingen vast, leg een stip op de horizon en vraag een ieder hoe hij/zij daar een bijdrage aan gaat leveren. Geef iedereen de ruimte om zelf invulling te geven aan het te behalen resultaat. Beloon de zowel de samenwerking als de individuele prestatie.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén