Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Agile organisation

Met elkaar ‘de juiste dingen doen’ (strategic alignment) en ‘de dingen juist doen’ (organisation performance) vraagt nog een derde kwaliteit: ‘de wijze waarop de dingen worden gedaan’. Dit is het domein van de agile organisation.

Je wilt als organisatie prestaties kunnen volhouden en dit vereist dat werknemers niet onnodig belast worden, dat zij een veilige omgeving ervaren waarin zij zich kunnen ontwikkelen – niet in de laatste plaats om de technologische ontwikkeling bij te houden. Op ‘lange termijn kunnen presteren’ impliceert dat werknemers niet structureel overbelast mogen worden en dus vitaal kunnen blijven, hun veerkracht kunnen ontwikkelen en vaardigheden op peil houden. Het bouwen aan en in stand houden van een gezonde, veerkrachtige organisatie is daarbij essentieel.

Tegenwoordig is de ‘agile organisation’ een kernbegrip in de moderne managementliteratuur en wellicht een betere omschrijving dan organisation health. Agile, veelal vertaald als veerkrachtige organisatie, behelst de volgende organisatievaardigheden: responsiveness (ontvankelijk zijn voor ontwikkelingen in de omgeving), adaptability (aanpassingsvermogen), flexibiliteit en balans. Balans slaat ten eerste op het gelijke belang van responsief, adaptief en flexibel. Balans speelt ook een rol tussen bijvoorbeeld belasting en belastbaarheid; werk en privé; inzet en ontspanning; professionele en individuele ontwikkeling, en tussen geven en nemen.

Wealth en health

De in onderstaande figuur geïntroduceerde begrippen health en wealth zijn ontleend aan een studie van de onderzoekers Keller & Price.

Zij stelden dat een organisatie gezond en veerkrachtig is wanneer het in staat is zich soepel aan te passen aan veranderende omstandigheden, het vermogen ontwikkelt snel te ageren en de kwaliteit bezit te innoveren en zichzelf opnieuw ‘uit te vinden’. Hierin herken je de eigenschappen van de agile organisatie.

Het onderzoek onder koplopers leerden de onderzoekers dat het belang van organisation performance (wealth) en organisation health even zwaar wegen en evenveel aandacht vergen van de leiding van een organisatie.
De onderzoekers concludeerden dat de winstgevendheid van gezonde bedrijven 220% hoger is dan dat van ongezonde bedrijven en hun groei is 200% hoger!

Gezond functionerende organisaties tref je meer aan in moderne organisatievormen, maar deze relatief complexe vormen zijn ook kwetsbaarder.

Wat betekent dit voor bestuurders?

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat werknemers en werkgevers een gemeenschappelijk belang hebben, en dat beide hun eigen verantwoordelijk moeten nemen. Deze kennis in combinatie met de fasegewijze ontwikkeling van organisaties geven een nieuw inzicht in de drie essentiële directiethema’s: FIT, impact en grip.

FIT, impact en grip

Wilt u meer weten over FIT, impact en grip binnen uw organisatie?
Neem dan contact met ons op

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén