Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Betrokkenheid verbeteren met individuele (h)erkenning

Het is moeilijk om vacatures te vervullen. De arbeidsmarkt staat onder druk. Het is daarom zaak om de uitstroom van medewerkers te voorkomen en te werken aan een positief en aantrekkelijk imago als werkgever. De sleutel is medewerkersbetrokkenheid. Hoe hoger die is, hoe minder vaak medewerkers de neiging hebben ander werk te zoeken én hoe beter het imago van de werkgever is. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer Gallup en Effectory.

Het verbaast ons daarom dat het betrokkenheidspercentage al vele jaren bedroevend laag is. De cijfers van de gevestigde onderzoeksinstituten verschillen, maar hoger dan 30% betrokkenheid die Effectory in 2022 rapporteert, wordt niet gerapporteerd. Gallup liet in 2022 zelfs weer een verdere daling zien van 22 naar 20%, met als verklaring het effect van covid op betrokkenheid. Is het niet verbazend dat het verbeteren van betrokkenheid niet hoger op de managementagenda staat?

Actieplan

In deze blog pleiten we voor meer aandacht voor betrokkenheid van medewerkers. Wij stellen ook een actieplan voor: booster de betrokkenheid van medewerkers! Centraal in het plan staat actief luisteren naar medewerkers. In deze blog beschrijven we welke onderwerpen dan aan bod moeten komen. Wat zijn bij jouw organisatie de beste betrokkenheidsboosters?

Werkcondities op orde

Organiseer gesprekken of luistersessies met groepen medewerkers over hoe zij de algemene werkcondities ervaren. De basis voor betrokkenheid wordt namelijk bepaald door je werkcondities. Als die slecht zijn, werken ze demotiverend. Bij werkcondities gaat het dan natuurlijk over salaris, maar ook over arbeidsvoorwaarden, werktijden en apparatuur. Te weinig salaris, beperkte flexibiliteit en haperende apparatuur werken demotiverend. Bij medewerkers speelt tegenwoordig ook een rol hoe hybride werken wordt ingevuld, vaak liever hybride dan álles weer vast op kantoor. En ook een goede werk-privé-balans is voor jongere medewerkers een belangrijk aandachtspunt.
Luister naar wat medewerkers nodig hebben om te excelleren in hun werk. En stimuleer een motiverende manier van leidinggeven waarbij je prestaties van medewerkers waardeert. Dit kan op het niveau van individuele (h)erkenning, op het vinden en benoemen van de match tussen organisatiedoelen en individuele drijfveren en door ruimte te bieden voor persoonlijke ontwikkeling.

Individuele (h)erkenning

Je stimuleert betrokkenheid als medewerkers individueel worden erkend in wat ze doen en als ze het werk kunnen doen wat het beste bij hen past. Feedback geven over het functioneren en ruimte, autonomie bieden om je werk zelf in te richten heeft positief effect. Ook interne communicatie om het samenwerken en kennisdelen te bevorderen werkt stimulerend voor medewerkers. Zet talenten van medewerkers in de schijnwerpers. Zorg dat de persoonlijke profielen zo worden ingevuld dat collega’s elkaar op specifieke kennisgebieden kunnen vinden. Maak bijzondere talenten en specifieke kennis zichtbaar en stimuleer dat de bijzondere expertise van medewerkers wordt ingezet.

Match de drijfveren

Hoe goed ken jij de persoonlijke drijfveren van jouw medewerkers? Je stimuleert betrokkenheid als je de individuele drijfveren matcht met de doelen van het team en de missie van de organisatie. Teamgesprekken over de betekenis van organisatiedoelen kunnen helpen om de match te benoemen. Storytelling over de betekenis van de organisatiedoelen maakt dat je de gesprekken op een voor de medewerker herkenbaar niveau voert. Ook telt zwaar mee in hoeverre medewerkers zich inclusief onderdeel van de groep voelen. Luistersessies daarover maken verborgen pijnpunten zichtbaar die je in gerichte maatregelen kunt oppakken.

Kijk voor meer informatie maar eens naar de mogelijkheden, te beginnen met de persoonlijke SD-Waardentest

Groei en ontwikkeling

Train leidinggevenden in het betere, regelmatigere mentorgesprek en help hen hun medewerkers te laten excelleren. Door regelmatig te spreken over hoe het met werken gaat en wat de medewerker nodig heeft krijg je zicht in hoeverre medewerkers in hun werk voldoende uitdaging en flow ervaren. Skip het jaarlijkse functioneringsgesprek, spreek minstens iedere maand over betrokkenheid en vorderingen. Een motivator die steeds belangrijker wordt, is ook de ruimte die medewerkers krijgen voor ontwikkeling en groei. Bespreek regelmatig of er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om verder te groeien.

Verbeter álle voorwaarden voor betrokkenheid

Om de medewerkersbetrokkenheid te verbeteren, is het zaak snel met luisteren te beginnen en de uitkomsten te vertalen naar maatregelen en interne communicatie. De hierboven genoemde aandachtspunten tellen allen mee, het zijn volgens de genoemde onderzoeksinstituten Gallup en Effectory de voorwaarden voor betrokkenheid. Gallup presenteert ze als een soort Maslow piramide: van werkcondities als basis, via individuele (h)erkenning en match naar groei. Voor Effectory tellen naast werkcondities als voorwaarden voor betrokkenheid: duidelijke rollen, autonomie, waardering, match met de organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. En volgens Daniel Pink, die vorig jaar voor zijn boek Drive de inzichten over betrokkenheid bundelde, hebben mensen een aangeboren psychologische behoefte aan autonomie, verbondenheid en het inzetten van hun competenties. De begrippen liggen dicht bij elkaar. Het is duidelijk waar de sleutel voor meer betrokkenheid ligt. Pak de uitdaging op. Wil je meer weten? We helpen je graag verder.

Sleutels voor het boosten van betrokkenheid

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén