Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Medewerkers ontwikkelen motiveert

Wanneer u als leidinggevende bijdraagt aan de ontwikkeling van uw medewerkers of team dan motiveert u uw medewerker. Maar hoe ontwikkelt u uw medewerker? Wat is eraan te doen?

Ontwikkelen of verbeteren?

Vaak gebruiken wij het woord ontwikkelen en door ontwikkelen. Het heeft onze voorkeur op het woord verbeteren omdat we in de praktijk nogal eens geconfronteerd worden met de weerstand: ‘doen we het niet goed genoeg?’. Wie verbeteren gebruikt als woord, roept bij sommigen associaties op als: het moet nog beter of het is niet goed genoeg. Maar om deze discussie te minimaliseren. Wie ontwikkelt verbetert zich en wie zich verbetert ontwikkelt zich.

Faciliteren opleidingen en trainingen

Is ontwikkelen hetzelfde als een budget vrijmaken voor opleiding en training? Wordt ermee bedoeld dat de brochures van enkele opleiders door het team rouleren? Beslist niet! Dat kan een onderdeel zijn! Ontwikkelen van medewerkers gaat veel verder.

Constructieve feedback: daar begint het mee

Constructieve feedback van u als leidinggevende draagt bij aan de ontwikkeling van uw medewerker. Waar staat uw medewerker nu? Oftewel: waar bevindt hij/zij zich nu qua ontwikkeling? En welk potentieel woont er in deze medewerker wat nog aangeboord kan worden. Laten we wel zijn: feedback geven is meer waard dan een functioneringsgesprek en omvat ook veel meer dan het opnoemen van de valkuilen of zwakke punten van de medewerker. Wij van Context is Leading gebruiken hiervoor onze feedbacktool.

Doorontwikkeling op meerdere terreinen

We noemen een aantal terreinen waar ontwikkeling mogelijk is:

 • Doorontwikkeling van kennis: dat kan door opleiding of het aanbieden van cursussen
 • Doorontwikkeling van vaardigheden: dat kunnen werk gerelateerde vaardigheden zijn maar u kunt ook denken aan de ontwikkeling van sociale, relationele of communicatieve vaardigheden
 • Ervaring: uitbreiden van ervaringsmogelijkheden en begeleiden bij praktijkervaring
 • Bewustwording en inzicht wanneer het gaat over eigen behoeften, drijfveren, motivatoren, loopbaanankers, kernkwaliteiten, overtuigingen (belemmerend of stimulerend)
 • Bevordering autonomie

Functieontwikkeling en organisatieontwikkeling

Uw organisatie ontwikkelt zich en derhalve ontwikkelen functies zich ook. Zaak is dat medewerkers blijvend aansluiting vinden bij de ontwikkeling die de functie door maakt. Als leidinggevende hebt u daar een prominente rol in te vervullen. In hoeverre sluiten de gewenste competenties van de functie blijvend aan bij de ontwikkeling van uw medewerker?

Interventies

Bij de ontwikkeling van uw medewerkers kunt u tal van interventies inzetten. Als leidinggevende weet en begrijpt u welke interventie doeltreffend is en wanneer een interventie resultaat kan boeken. Mogelijke interventies:

 • Opleidingen
 • Trainingen (gericht op vaardigheden)
 • Cursussen (gericht op kennis)
 • Coaching: gericht op bewustwording van eigen gedrag , kernkwaliteiten, valkuilen
 • Supervisie of intervisie
 • Teamontwikkeling of teamcoaching

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén