Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Slagen in onzekere tijden

2020 was een wake-up call. Om te gedijen in het komende decennium, moeten bedrijven veerkracht ontwikkelen – het vermogen om onvoorspelbare bedreigingen of veranderingen te weerstaan en vervolgens sterker te worden.

Dit perspectiefstuk introduceert onze benadering van veerkracht. “Ontwikkel veerkracht” is gemakkelijk te zeggen, maar moeilijk te definiëren en toch moeilijker te doen. In dit artikel herhalen we de noodzaak, definiëren we de componenten van veerkracht en introduceren we de benaderingen die bedrijven kunnen volgen om veerkrachtiger te worden. In de komende maanden zullen we een reeks meer gedetailleerde artikelen over het onderwerp publiceren, gericht op de acties die instellingen van verschillende soorten kunnen ondernemen om hun veerkracht te meten en te verbeteren.

De wereld ondergaat een steeds snellere, onvoorspelbare en ongekende verandering. Maar in alle bedrijfstakken zijn de meeste bedrijven voortdurend gefocust gebleven op winsten op de korte en middellange termijn, meestal uitgaande van voortdurende soepele bedrijfsomstandigheden. De COVID-19-pandemie kondigt de noodzaak van een nieuwe aanpak aan.

Catastrofale gebeurtenissen zullen frequenter maar minder voorspelbaar worden. Ze zullen zich sneller maar op meer gevarieerde manieren ontvouwen. De digitale en technologische revolutie, klimaatverandering en geopolitieke onzekerheid zullen allemaal een grote rol spelen.

De digitale revolutie heeft de beschikbaarheid van gegevens, de mate van connectiviteit en de snelheid waarmee beslissingen worden genomen, vergroot. Dit biedt transformatieve beloftes, maar brengt ook potentieel met zich mee voor grootschalige storingen en beveiligingsinbreuken, samen met een snelle cascadering van gevolgen. Het verhoogt ook de snelheid waarmee de reputatie van een bedrijf kan veranderen in de ogen van consumenten en werknemers.

Het veranderende klimaat zorgt voor structurele verschuivingen naar de risico-rendementsprofielen van bedrijven, die niet-lineair zullen versnellen. Bedrijven moeten de zorgen over hun directe bedrijfsresultaten wegnemen, samen met druk van overheden, investeerders en de samenleving in het algemeen. Dit alles terwijl natuurrampen steeds vaker en ernstiger worden.

Een onzekere geopolitieke toekomst vormt het decor. De wereld is meer met elkaar verbonden dan ooit tevoren, van toeleveringsketens tot reizen tot de informatiestroom. Maar deze banden worden bedreigd en de meeste bedrijven hebben hun rol in het wereldwijde systeem niet ontworpen voor robuustheid, om soepel te blijven functioneren, zelfs als verbindingen abrupt worden verbroken.

In een wereld waarin de toekomst onzeker is en veranderingen snel gaan, moeten bedrijven verder kijken dan kortetermijnprestaties en fundamentele organisatorische gezondheid. Ze moeten niet alleen bestand zijn tegen onvoorspelbare dreiging of verandering, maar ook sterker naar voren komen. Kortom, ze moeten veerkrachtig zijn.

Wil je meer weten over hoe je een veerkrachtige organisatie krijgt? Bel of mail ons voor een afspraak.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén