Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Verandermethode ‘waar wil je meer van?’

Appreciative Inquiry is een verandermethode die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen. Door situaties waarderend te onderzoeken (“wat ga nu al goed?”) en mensen waarderend te bevragen (“waar wil je meer van?”) ontsluit zich een potentie die via een gezamenlijk doel (“Co-creëer de gewenste toekomst”) en een breed gedragen aanpak de gedroomde toekomst tot werkelijkheid maakt.

Appreciative Inquiry onderscheidt zich van de klassieke, op het aanpakken van knelpunten gebaseerde, veranderaanpak door aandacht te geven aan wat goed gaat en daarop door te ontwikkelen. De traditionele aanpak genereert incrementele verbeteringen terwijl Appreciative Inquiry een transitie of zelfs transformatie te weeg kan brengen, door draagvlak te ontwikkelen, perspectief te ontvouwen en optimaal gebruik te maken van de potentie, kracht en creativiteit onder alle stakeholders.

AI gaat uit van een simpele premisse. Iedere organisatie heeft iets dat goed werkt, dat energie geeft, dat vitaal, effectief en succesvol is. AI identificeert deze positieve kern (positive core) en verbindt deze met nieuwe ambities, met een visie die het energieniveau doet toenemen en die mensen inspireert om verandering te omarmen en samen actie te ondernemen.

AI zoekt systematisch naar de meest effectieve en meest levendige momenten van een organisatie en bouwt daarop voort. AI wordt in organisaties vaak gebruikt om samenwerking te verbeteren en om een visie te maken die in de organisatie breed gedragen wordt.

Een aanpak vanuit Appreciative Inquiry is performatief, zet mensen aan tot actie. Het genereert commitment, persoonlijke inzet op een gemeenschappelijke ambitie.

De kracht van Appreciative Inquiry

Door te focussen op ‘het beste’ in onszelf, in anderen, in organisaties en in de omgeving worden groei en bloei vermenigvuldigd. Problemen worden niet ontkend, maar op een andere wijze benadert en bezien. AI draagt bij aan betrokkenheid, verbindingen en enthousiasme om een gewenste ver­andering daadwerkelijk te realiseren, doordat dialoog en het gezamenlijk delen van (eigen) positieve ervaringen uit het verleden en heden centraal staan. Het stellen van de positieve vraag genereert energie en haalt het beste in mensen en organisaties naar boven.

AI werkt omdat mensen actief betrokken worden bij onderwerpen die werkelijk belangrijk voor ze zijn. Er wordt om hun stem gevraagd en meer dan dat, om hun actieve inzet en betrokkenheid. AI creëert een atmosfeer waarin mensen zich durven blootgeven en het achterste van hun tong laten zien. Het proces genereert de energie en het commitment die nodig zijn om vaak lastige veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

AI raakt mens en organisatie in hun ‘zijn’. Je kunt niet AI toepassen en jezelf buiten het proces plaatsen. AI stimuleert verbinding, ook de verbinding met jezelf. Zo draagt AI bij persoonlijke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van teams, organisaties en ketens van organisaties. Zodoende faciliteert AI verbinding, beweging, groei en bloei.

Appreciative Inquiry is een ontwikkelaanpak waarbij je een ander vertrekpunt kiest. Niet datgene wat ontbreekt, of wat fout gaat is uitgangspunt, maar datgene wat energie geeft aan een systeem, of ‘what gives life’, zoals grondlegger David Cooperrider het zo mooi verwoordt. Dat wat je in huis hebt (dat wat werkt, energie, talenten…) en waar je naar toe wilt (je positieve doel, je ambitie en drive…). De focus van Appreciative Inquiry is generatief: je werkt toe naar een proces dat energie losmaakt in een groep; ideeën voor vernieuwing en bijbehorende acties. Belangrijk kenmerk is dat de verbeterplannen uit de groep zelf komen, en niet van buiten. Dit maakt dat AI zo nauw aansluit op het groene waardesysteem of in Context is Leading-termen, de professionele organisatie. 

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén