Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Wil je in een groep zitten…. of in een team spelen?

Iedereen die deze vraag voorgelegd krijgt voelt  intuïtief aan dat het beter is om in een team te spelen , dan in een groep te “ zitten “. 

Als je de twee definities naast elkaar legt dan klopt dat ook wel :

Een groep is een verzameling individuen die zich in meer of mindere mate met elkaar verbonden voelen en de mate waarmee de individuele leden zich met de groep identificeren kan per individu sterk verschillen. De synergie is beperkt en het geheel is maximaal de som der delen ( 1 + 1=2).

Een team  is een aantal mensen dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. De verschillende teamleden vullen elkaar aan en zijn in staat om hun individuele belang ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijke belangHet woord “team” is een mooie afkorting voor: ‘Together Everyone Achieves More’(samen bereikt iedereen meer). Er is in een team sprake van synergie: het geheel is meer dan de som der delen.

Maar wat zijn dan de kenmerken die inzicht kunnen geven in de stand van zaken van jouw team. Onderstaande tabel is  een hulpmiddel  daar een antwoord op te geven .  Typeringen zijn gekoppeld  aan  kenmerken om  het beeld aan te scherpen en herkenning te creëren.

Is het niet uitdagend en leerzaam om eens een teamoverleg te wijden aan de stand van zaken van jouw team. Of blijk je toch meer aan een groep leiding te geven, terwijl je het idee had echt een team te managen.

Om een handje te helpen geven we per kenmerk stellingen  die kunnen  helpen het gesprek met elkaar te hebben , om per onderdeel tot een score te komen. Je kan uiteraard ook je eigen kenmerken of stellingen definiëren:

Leiderschap:

 • Er is duidelijkheid over functies en eindverantwoordelijkheid.
 • Als er problemen ontstaan lost het team dat zelf op.
 • De teamleider/manager organiseert besluitvorming en maakt de  eigen opvatting onderdeel van dat proces.

Feedback :

 • Conflicten worden gezien als een kans op nieuwe inzichten, groei en creativiteit.
 • Bekritisering, tegenstand en verwijten worden vermeden.
 • We weten hoe we elkaar op een goede manier feedback kunnen geven en doen dat ook.
 • We ontvangen ook graag feedback.

Communicatie:

 • In een sfeer van wederzijds respect en waardering communiceren we met elkaar.
 • Minachting en vijandigheid tolereren we niet .
 • We staan constant open voor de bijdrage van de andere teamleden.

Doelen:

 • Het team heeft duidelijke en uitdagende doelstellingen .
 • Deze doelstellingen zijn geaccepteerd en leidend voor het handelen van ieder teamlid.

Individuele kwaliteiten van de leden:

 • Ieder teamlid heeft sterk het gevoel bij het team te horen.
 • Individuele kwaliteiten worden gezien en aangesproken. Zowel op inhoud, als op bijdrage aan het welzijn van het team.
 • Zowel individuele prestaties als teamprestaties worden gewaardeerd en gevierd.

De inventarisatie kan eenvoudig uitgebreid worden met een aantal andere kenmerken van “ teamwork “ zoals :

 • Focus
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Procedures, werkafspraken en besluitvorming
 • Onderlinge relaties en verbondenheid
 • Betrokkenheid
 • Lerend vermogen
 • Vertrouwen
 • Omgeving (klanten, leveranciers, afnemers, collega-teams)

Content is Leading heeft een aantal tools in huis om je in dit proces verder te ondersteunen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Context is leading

Thema door Anders Norén