Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Paars (Binding & veiligheid)

Wat zijn de algemene kenmerken van het Paarse waardesysteem?

  • Bloedverwantschap staat centraal
  • Trouw aan ouderen en voorvaderen
  • Binnen ‘de stam’ heerst een natuurlijke ordening
  • Wij vs. zij gevoel
  • Existentiële identiteit (“hier doen we het voor”)
  • Emotionele binding (familiegevoel) mens en organisatie
  • Zorgt voor veiligheid en vertrouwen
  • Stimuleert gevoelsmatig en intuïtief denken & handelen

Herkenning

Hoe herken je de aanwezigheid van Paars?
Op kantoor bijvoorbeeld aan de samenhang tussen mensen, de hoeveelheid foto’s en eigen spulletjes op bureaus; gesprekken met gesloten deuren (afzondering van groepjes) en bij het koffieapparaat; traditiegebruik en de toepassing van rituelen. Sterk wij-gevoel waarbij mensen wat afwachtend zijn, minder snel op de voorgrond treden. De leider treedt op natuurlijke wijze op de voorgrond.

Hoe herken je de afwezigheid van Paars?
Gebrek aan verbinding, geen gedeelde waardenset, snel wisselende samenstellingen en vrijheid om te gaan en staan, zonder emotionele binding en consequentie. Geen rituelen en historie om op terug te vallen. Weinig erkenning voor de natuurlijke orde m.b.t. rollen. In organisaties kan het op de werkvloer “koud” en “kil” zijn.

Toepassen

Hoe ga je om met het Paarse waardesysteem?
Verbinden op persoonlijk niveau vanuit gezamenlijke waarden en normen (Wij). Nederig opstellen. refereren aan tradities en gebeurtenissen uit het verleden. Zoek naar de ongeschreven regels: deze zijn leidend in alles wat er gebeurt. Heb respect voor de natuurlijke gang van zaken (“zo doen wij de dingen nu eenmaal”).

Wat zijn motiverende prikkels voor het Paarse waardesysteem?
Organiseren in Tribe-space: activiteiten doen die binding creëren zonder zakelijk belang. Tradities bouwen, rituelen installeren en onderhouden. Eren van voorouders, oprichters, e.d. Aandacht schenken aan familie (persoonlijk) gerelateerde zaken bij collega’s. Verhalen over vroeger.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Paarse waardesysteem?
Alles willen veranderen, voorbij gaan aan de gevestigde orde en geen respect voor het verleden tonen; niet de lijn en de traditie benutten.

Kwaliteiten & valkuilen

Vanuit essentie is Paars niet goed of fout. Paars is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Paars.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Paarse Waardesysteem?
Rust. Ongekunsteld. Geaard. Veilig. Discreet. Gevoelvol. Creëert vertrouwen. Relationele band op basis van wat je meegemaakt hebt die vertrouwen geeft voor de toekomst. Helder diep gevoel voor wie wij zijn en wat er te doen is.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Paarse Waardesysteem?
Gesloten. Ontwijkend. Angstig. Behoudend. Samenhangen, -scholen, -klitten en roddelen. Alles binnen de eigen deuren en gemeenschap houden. Ons kent ons mentaliteit uitspelen ten koste van de organisatie of het systeem. Beschermen van heilige huisjes. Continu wij vs. zij gevoel creëren.

Samenwerken

Samenwerking moet bijna organisch verlopen. De ordening in het team is natuurlijk. Een ieder vervult een rol die van nature bij hem/haar past. Teamleden horen elkaar zo goed aan te voelen dat er vrijwel geen woorden nodig zijn om samen te werken.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén