Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Rood (Daadkracht & Energie)

Wat zijn de algemene kenmerken van het Rode waardesysteem?

 • Machtsimpulsen & – vertoon
 • Ik-besef, dominantie, kracht & overheersing
 • Streven naar zelfbehoud en respect
 • Vrij van schuld en schaamte
 • Snelheid & impulsiviteit
 • Lef (Guts ‘n Glory!)
 • Trouw aan diegenen die tot vrienden worden gerekend
 • Besluitvaardigheid & daadkrachtig
 • Handhaving door sancties
 • Passie: “We’re on a mission!”
 • No-nonsens: “Als je niet voor ons bent, ben je tegen ons”
 • Urgentie, de zaak/jezelf belangrijk maken: “Your playing small doesn’t serve the world!”

HERKENNING

Hoe herken je de aanwezigheid van het Rode waardesysteem?
Rood herken je aan de energie, de drive die iets voortbrengt; de assertiviteit die ermee gemoeid is en het vermogen om gemakkelijk beslissingen te nemen en deze door te zetten. Rood is actiegericht, niet analyse- of relatiegericht. Rood is strijden met open vizier met als doel: iets neerzetten.

Hoe herken je de afwezigheid van Rood?
Gebrek aan actie, afhankelijkheid, geen autonomie in de groep, er worden geen beslissingen genomen, geen grenzen gesteld en alles kabbelt een beetje voort. De groep als geheel is aansprakelijk en aanspreekbaar, maar niet het individu. Slachtofferschap is een thema en er is gebrek aan eigenaarschap. Sfeer wordt vaak getypeerd als vrijblijvend, niet sprankelend, ingedut en slappe hap.

TOEPASSEN

Hoe ga je om met het Rode waardesysteem?
Rood wil je tegenkomen; wil respect afdwingen en gerespecteerd worden door te handelen. Rood verwacht persoonlijke loyaliteit.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Rode waardesysteem?
Acties oppakken – gewoon gaan doen. Directe beloningen. Respect tonen. Macht geven. Onvoorwaardelijke steun van ‘eigen’ mensen. In beweging komen; eigen verantwoordelijkheid als thema uitleven. Confronteren met respect; niet uit de weg gaan of vergoelijken. Kracht en onverschrokkenheid tonen. Vijandbeelden en ingroup creëren.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Rode waardesysteem?
Ontrouw en gebrek aan respect. Geen verantwoordelijkheid nemen voor gevolgen van acties. Slappe of laffe houding aannemen, twijfel over eigen kracht tonen. Gedrag van ‘outsider’ vertonen. Gevestigde machtsposities ontkennen. Excuses maken.

KWALITEITEN & VALKUILEN

Vanuit essentie is Rood niet goed of fout. Rood is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Rood.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Rode Waardesysteem?
Assertief, in beweging brengen, durf tonen, in het hier en nu direct en respectvol acteren op wat gedaan moet worden. Duidelijke grenzen stellen en urgentie aangeven. Je eigen mening inbrengen.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Rode Waardesysteem?
Ongenuanceerd. Ongeduldig, lomp, flap uit. Te eerlijk. Drammerig. Impulsief, onredelijk. Ten koste van anderen eigen gewin of eigen gelijk willen behalen; door roeien en ruiten gaan; slechts rekening houdend met jezelf.

Samenwerken

Laat zien dat we op elkaar kunnen bouwen, dat we samen sterk staan, en we ons er samen doorheen slaan – en dat we zo gaan overwinnen. Laat elkaar niet vallen.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén