Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Spiral Dynamics

Spiral Dynamics Integral (SDi) is een theoretisch en pragmatisch model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen. Kennis van SDi is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) van individuen, teams, organisaties en samenleving en om deze optimaal en effectief op elkaar af te stemmen. Het model kent vele toepassingen. Hieronder en op onderliggende pagina’s treft u een korte uitleg van de basistheorie aan.

Spiral Dynamics geeft ons een begrippenkader en een perspectief waarmee complexe menselijke vraagstukken helder in kaart kunnen worden gebracht en van waaruit een nieuwe visie op de samenleving op organisaties en groepen mensen kan worden ontwikkeld en vormgegeven. Het door Spiral Dynamics aangereikte veranderinstrumentarium kenmerkt zich door zijn integraliteit, helderheid en compassie met alle actoren. Spiral Dynamics heeft wereldwijd zijn werking bewezen als begrippenkader en instrumentarium om transformaties op individueel niveau, binnen teams en organisaties en binnen bevolkingsgroepen en samenlevingen vorm te geven.

Spiral Dynamics kent drie belangrijke fundamentele pijlers:

  1. de Waardesystemen (ook wel drijfveren en kleuren genoemd)
  2. de Veranderdynamiek (het onderdeel van Spiral Dynamics dat beschrijft hoe verandering en ontwikkeling werkt)
  3. de Integrale Theorie (pragmatisch model van Ken Wilber dat aangeeft hoe persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling continu in wisselwerking met elkaar zijn)

Naast bovenstaande pijlers kent Spiral Dynamics ook enkele belangrijke basisprincipes die waardevol zijn om de essentie en toepassingsmogelijkehden van Spiral Dynamics goed te doorgronden.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén