Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Talenten- en compententiescan

In de Talenten- en competentiescan worden de natuurlijke sterktes (gevormd door de mate waarin een drijfveer aanwezig is) die een persoon scoort, vertaald naar bijbehorende competenties en de ontwikkelbaarheid hiervan.

Zowel een hoge als een lage drijfveer genereert talenten, en kan
bijdragen aan de bijbehorende competenties en een indicatie geven van de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties.
Een competentie wordt sneller en makkelijker geleerd als de correlerende drijfveren/talenten dezelfde richting opgaan.

De Talenten- en competentiescan is uiterst waardevol bij:

  • Organisatieontwikkeling
  • Werving & Selectie
  • Coaching & Begeleiding

Talenten herkennen

De Talenten- en competentiescan is uitermate geschikt om medewerkers in een team of afdeling inzicht te geven in (elkaars) talenten, en daarmee in de optimale inzet van elkaars talenten, gegeven de gezamenlijke team uitdaging. Het gaat er in een team of afdeling niet om dat er zoveel mogelijk diversiteit in talenten is, maar dat de beschikbare talenten zo optimaal mogelijk worden ingezet.

De talenten die nodig zijn om als team succesvol te zijn verschillen immers per bedrijf of organisatie en zijn zeer afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Wat wel een universele succesvoorwaarde is dat mensen zullen moeten samenwerken. En voor die competentie heeft niet iedereen evenveel talent…

Elke functie bestaat uit resultaatgebieden

Een resultaatgebied bestaat uit een groep taken die nauw met elkaar verbonden zijn om een bepaald resultaat te behalen.

We hebben 23 veel voorkomende  resultaatgebieden in kaart gebracht. In de meeste gevallen is deze lijst afdoende om aan de meest voorkomende functies resultaatgebieden te koppelen. Bij zeer specifieke functies kan het voorkomen dat er toch een apart resultaatgebied gedefinieerd dient te worden met bijbehorende taken.


Taken binnen de resultaatgebieden

Taken zijn omschrijvingen van werkzaamheden die binnen een resultaatgebied uitgevoerd dienen te worden. Bij elke taak staan één of meerdere faciliterende competenties die vaak voor de betreffende taak nodig zijn om deze adequaat te kunnen uitvoeren.

Competentiemodel

Binnen het Competentiemodel maakt u zelf een keuze uit de competenties voor een functie.
Hieropvolgend maakt u de competentie specifiek op gedragsniveau voor uw functie door de gewenste gedrags- voorbeelden te selecteren. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te kiezen. Gedragsvoorbeelden voor een functie kunnen derhalve op verschillende niveaus gekozen worden.

Onderdelen competentiemodel

Het competentiemodel is verder op maat te maken aan uw organisatie en bevat per competentie:

  • Een definitie, Gedragsvoorbeelden op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau.
  • Een indicatie van de ontwikkelbaarheid van de competentie op basis van de Talenten.
  • Interviewvragen op basis van de STAR-methode. Met deze vragen kunt u op betrouwbare wijze een beeld krijgen van uw kandidaat door te vragen naar de Situatie, Taak, Actie en Resultaat.
  • Ontwikkelactiviteiten: suggesties voor een kandidaat om zichzelf te ontwikkelen op de competentie zonder directe aanwezigheid van een manager, trainer of coach.
  • Coachingsadviezen: adviezen voor de manager, trainer of coach om gedrag van de medewerker te ontwikkelen.

Voorbeelden:

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén