Context is leading

Fasegewijze, contextgeoriënteerde en waardengedreven organisatieontwikkeling

Turkoois (Holistisch & Integraal)

Wat zijn de algemene kenmerken van het Turkooise waardesysteem?

  • Synergie tussen alle vormen en krachten van leven
  • Overgave, acceptatie en natuurlijke vreugde
  • Instinct, intuïtie en cognitie geïntegreerd
  • Energetisch verbindingen leggen
  • Contemplatief, helder bewustzijn en wezenlijke rust
  • Holistisch en collectief bewustzijn
  • Kosmische spiritualiteit en transpersoonlijk
  • Wereldlijke perspectieven zijn belangrijker dan die van lokale, kleine en specialistische groeperingen; het geheel-zijn is even belangrijk als het deel-zijn
  • Integratie van alles wat is, met alles wat was en ooit zal zijn. Visie vertalen naar integrale benaderingen van het leven e bijbehorende Praxis

HERKENNING

Hoe herken je de aanwezigheid van Turkoois?
Turkoois herken je aan een integratieve benadering en beleving van lichaam, geest en ziel. Het neemt de energetische dimensies en de niet-zichtbare dimensies van het leven in ogenschouw in het dagelijks leven en werk. Turkoois gaat uit van de kosmos en ziet onszelf als klein radartje in het grote web en mysterie van het leven. Het is altijd dienend aan het grotere geheel en/of de kosmos en weet dit goed te vertalen naar het aardse leven in het hier-en-nu.

Hoe herken je de afwezigheid van Turkoois?
Het aardse leven, de wereld en de kosmos wordt niet als één geheel gezien. Er is sprake van een gefragmenteerde benadering van zaken. De energetische dimensie van het leven wordt niet serieus genomen.

TOEPASSEN

Hoe ga je om met het Turkooise waardesysteem?
Bij Turkoois is volledige integratie de norm, in de breedste zin van het woord. Alles facetten en aspecten van het leven dienen op waarde te worden geschat en te worden geïncludeerd. Ga voorbij ego in leven en werk en richt je op het realiseren van een dynamische balans tussen mensen, dieren, de natuur, de aarde en het universum.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Turkooise waardesysteem?
Meer ruimte en openheid creëren voor het werken met eenheidsbewustzijn, andere werelden en energetische dimensies. De discipline en vertraging opbrengen om hierop af te kunnen stemmen.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Turkooise waardesysteem?
Een sfeer van afgescheidenheid creeren. De wereld puur vanuit het ik of de mens te zien. Energetische dimensies van het leven buiten beschouwing laten.

KWALITEITEN & VALKUILEN

Vanuit essentie is Turkoois niet goed of fout. Turkoois is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Turkoois.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Turkooise Waardesysteem?
De wereld en de kosmos als één integraal geheel te zien. Samen zoeken, voelen en pragmatisch werken aan het oplossen van grote complexe problemen die de mensheid en de aarde dienen.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Turkooise Waardesysteem?
Blijven hangen (‘drijven’) in spiritueel en/of kosmisch bewustzijn zonder tot aardse actie over te gaan.

Samenwerken

De kracht van samenwerken tussen mensen in Turkoois ligt in het vermogen om waarheid, kennis en kunde van eenieder collectief maken en deze te transformeren tot wijsheid van het systeem. Daarnaast is Turkoois goed in staat om samen te werken met alle dimensies van de realiteit.

© 2024 Context is leading

Thema door Anders Norén